top of page

Mijn naam is Jurgen Boerleider. Ik ben de oprichter van JB sportmassage en de Massage Marathon. Het idee voor deze marathon is eigenlijk ontstaan uit een gevoel van onmacht. Helaas heb ik heel wat familie moeten begraven die zijn gestorven aan longkanker, hersentumoren, borstkanker en momenteel vecht mijn oom voor zijn leven tegen prostaatkanker. Ik voelde mij machteloos toen ik ze niet kon helpen met hun pijn en ik kan mij voorstellen dat ik niet de enige ben die dit gevoel herkent. Daarom ben ik hiermee begonnen. Ik heb enorm veel respect voor mijn familieleden die helaas door deze ziekte zijn komen te overlijden. Ook al is het voor hen te laat, ik zie deze “vuist” tegen kanker, als een laatste eerbetoon tot hun leven. 

Door gezien te hebben hoe moeilijk het voor hen was om te accepteren dat ze uitbehandeld waren en anderzijds ook gezien te hebben hoe het is om na jaren van ontkenning naar de dokter te stappen. kon ik alleen maar concluderen dat het leidt tot een periode van “collectief lijden” voor de getroffen en nabestaanden. Iedereen denkt namelijk dat ze alle tijd van de wereld hebben, totdat het ineens snel duidelijk wordt, dat het niet zo is. In de tijd die mij nog gegund is, wil ik een impact maken.

Jurgen Boerleider - Oprichter Stichting De Gouden Handen

Ik wil graag meer awareness creëren. Kanker moet niet meer “de ziekte zijn waar nooit over gesproken mag worden”, maar wij moeten juist de dialoog met elkaar aangaan. Daarom is bewustwording zo belangrijk. En dat proberen we te creëren met Stichting de Gouden handen en de Massage Marathon!

Stichting de Gouden Handen.png

MISSIE

Stichting De Gouden Handen is er om bewustwording te creëren over alle vormen van kanker en om mensen met elkaar te verbinden. De missie van onze stichting is personen te stimuleren om met andere mensen vanuit verschillende gemeenschappen over kanker te praten. In bepaalde gemeenschappen, waaronder de donkere gemeenschap, wordt het krijgen en hebben van kanker namelijk niet besproken met familieleden en/of naasten. Pas wanneer de patiënt terminaal is, worden familieleden en/of naasten erbij betrokken.

Onze doelgroep is zowel jong als oud. Ons doel is om meer bewustzijn voor alle vormen van kanker te creëren. Zo willen wij eenieder bewust maken van welke vormen van kanker er zijn, maar ook wat de symptomen daarvan zijn. Op deze manier hopen wij dat de patiënt sneller zal handelen voordat het te laat is voor een behandeling.

VISIE

SDGH

Als Stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder individu. De strijd tegen kanker is een zware periode waar de patiënt doorheen gaat. Dit geldt ook voor de naasten/dierbaren van de patiënt. Vaak voelen zij zich alleen omdat zij de daadwerkelijke pijn van de patiënt niet kunnen delen. Dit kan resulteren in een eenzame, mentale, strijd. Met de stichting proberen wij deze eenzaamheid draaglijker te maken voor de medemens. Dit hangt ook samen met onze missie: de verbinding maken met anderen.

Kernwaarden

Passie


Het doet ons als Stichting ongelooflijk goed om ons in te zetten voor de awareness rondom kanker. Dit heeft onder andere te maken met persoonlijke ervaringen. De verspreiding van die awareness is een innerlijke drijfveer die ons voldoening geeft en helpt onze doelen te bereiken.

Diversiteit


Elk individu is uniek en tussen bepaalde groepen mensen zijn er verschillen. Met onze Stichting willen wij mensen bereiken binnen iedere gemeenschap. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen ras, geloof, identiteit of wat dan ook.

Respect


De ziekte kanker is een beladen onderwerp. Wij respecteren hierbij een ieder zijn of haar mening en ervaring. Hierbij geldt uiteraard ook dat er sprake is van wederzijds respect onderling.

Verbinding


Verbinding staat centraal in onze missie. Niet alleen het verbinden van verschillende individuen maar ook de mogelijkheid om ons aan te sluiten bij andere stichtingen en goede doelen.

Jaarstukken

Financiële verantwoording

Hier vindt u onze jaarrekening 2022.

bottom of page