Welkom bij Stichting de Gouden Handen
   


In dit document staan alle gegevens die Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen te Maastricht als Algemeen Nut Beogende Instelling moet publiceren om te voldoen aan de eisen van De Belastingdienst.

 
Naam Instelling:  Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen.
Post- en bezoekadres:  De stichting is gevestigd aan de Toustruwe 5; 6218XX te MaastrichtDoelstelling:
Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen heeft als doel om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg en het bevorderen van het welzijn van mensen, samen brengen en adviseren socialiseren, alles in de ruimste zin van het woord.
Tracht haar doel onder meer te bereiken door.
De volgende activiteiten :
- Een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Maastricht ( Zuid-Limburg) en het bevorderen van het welzijn van mensen , samenbrengen , adviseren en socialiseren  , alles in de ruimste zin van het woord.
- Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- Het inzamelen van goederen en voedsel bij winkeliers en buurtbewoners en andere instanties die met de stichting zijn verbonden.
- Het bewegen van sponsors , donateurs tot het verlenen van diensten en materiële hulp aan de genoemde doelgroep.
- Het distribueren van de hiervoor genoemde goederen onder de doelgroep.
- Het coördineren van de inzet van diensten en materiële hulp aan de doelgroep.
De concrete bijdrage die de stichting levert zal uitsluitend uit goederen of diensten bestaan , of hulp in materiële hulp , en niet uit financiële ondersteuning.

Opmaak van onze activiteiten !
Het bestuur namens: Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen.
Bestuurders:  


Voorzitter :  M.C.J.  Prevos.

Secretaris-Penningmeester: S.F.M. Dackus.

Coördinator op de werkvloer : H.L.M. Weijenberg.

E-Mail: stichting.degoudenhanden@gmail.com

Beloningsbeleid:
Het bestuur van Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen Maastricht. Bestaat uit vrijwilligers die geen beloning uit de stichting onttrekken voor hun activiteiten. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten , mits niet bovenmatig. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, Stichting de Weggeef hulpwinkel de Gouden Handen.  heeft geen directie.
Uitgeoefende activiteiten: Armoedebestrijding.
Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen is al ruim 4 jaar actief . Heeft ten doel:  Een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van armoedeproblematiek in Maastricht en Zuid Limburg en het bevorderen van het welzijn van mensen.


Stichting de Weggeef-hulpwinkel de gouden handen zet zich in voor de minderbedeelden in Maastricht. (Zuid-Limburg)  Mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum, werkende en stille armen en mensen die tussen wal en schip zijn beland, zijn welkom voor een steuntje in de rug.

Heb je een indicatie van jouw hulpverlener, maatschappelijk werker of de sociale dienst? Dan helpen wij je graag. Je mag dan een aantal spullen uitkiezen uit onze winkel. Hoeveel je mag uitkiezen hangt af van jouw indicatie. Let op: zonder doorverwijzing van jouw hulpverlener kunnen we je niet helpen. We controleren regelmatig of de indicatie nog geldig is. 
Ook kunnen wij u advies geven voor een juiste instantie indien nodig , dus aarzel niet en loop gerust bij ons binnen. De koffie staat klaar!

Financiële verantwoording:   

Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen: Draagt haar verantwoordelijkheid en ziet haar plicht. 

  • Aan de subsidie verleners. Om te kunnen overleggen van haar uitgaven.
  • Wij zijn en blijven transparant als daar wordt om gevraagd.
  • Onze eerste boekingsjaar jaarverslag publiceren wij 28-11-2020.


Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen.  is al 4 jaar actief en is op 28-11-2019 als stichting opgericht.